Dorpen als steden en veel natuurgebieden

Door: Ecktiv Redactie

Na Drenthe is Friesland de dunstbevolkte provincie. Steden in Friesland hebben vaak een gezellige dorpse sfeer en aangezicht. Ze liggen in wijde open vlaktes met brede sloten, lange vaarten, kanalen en meren. Kerken en boerderijen op terpen steken boven het laagland uit. Natuur krijgt alle ruimte in Friesland! De Alde Feanen is een uitgestrekt laagveenmoeras met trilveen en blauwgraslanden. Het Drents-Friese Wold is veel droger en verrast je met stuifzand, heide en veel bos. Het Lauwersmeer, een voormalige zee-inham, heeft slikken, rietlanden en een rijk vogelleven.

Een trotse, eigenzinnige en sportieve provincie

Door: Ecktiv Redactie

Fryslân boppe! Fryslân is al zo'n tien jaar de officiële naam van de trotse en eigenzinnige ...

Lees verder
Rust, ruimte, groen en agrarisch

Door: Ecktiv Redactie

Het landschap van Friesland is van een on-Hollandse weidsheid en schoonheid. Voor velen is ...

Lees verder
Dorpen als steden en veel natuurgebieden

Door: Ecktiv Redactie

Na Drenthe is Friesland de dunstbevolkte provincie. Steden in Friesland hebben vaak een ...

Lees verder

- Advertentie -